Αρτοφόριο

Εκκλησιαστικά είδη Ιωάννινα, Ζήδρος Λεοντάρης , Αρτοφόριο σε διάφορα μεγέθη και με αυθεντικές παραδοσιακές διακοσμήσεις.