Δικεροτρίκερo

Εκκλησιαστικά είδη Ιωάννινα, Ζήδρος Λεοντάρης , Δικεροτρίκερo σε διάφορα μεγέθη και με αυθεντικές παραδοσιακές διακοσμήσεις.