Μυροδοχεία

Εκκλησιαστικά είδη Ιωάννινα, Ζήδρος Λεοντάρης , Μυροδοχεία σε διάφορα μεγέθη και με αυθεντικές παραδοσιακές διακοσμήσεις.